Projekat finansira
Evropska Unija
Search
Close this search box.

U Federaciji BiH najtraženiji informatičari, ekonomisti i mašinski i građevinski inženjeri

Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe za zapošljavanje pozivaju maturante i maturantice osnovnih i srednjih škola, kao i njihove roditelje da im se obrate u procesu odabira zanimanja i daljeg školovanja jer raspolažu podacima koji im u tome mogu pomoći.

Podijelite vijest

POSAVJETUJTE SE I INFORMIŠITE U SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE PRILIKOM IZBORA ZANIMANJA

(Sarajevo, 27. maj 2021) Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe za zapošljavanje pozivaju maturante i maturantice osnovnih i srednjih škola, kao i njihove roditelje da im se obrate u procesu odabira zanimanja i daljeg školovanja jer raspolažu podacima koji im u tome mogu pomoći. Na osnovu uvida u evidencije nezaposlenih u FBiH ali i istraživanja realiziranog kroz tehničku podršku Zavodu kroz projekat „Unaprjeđenje istraživanja tržišta rada“ koji finansira Evropska unija, može se reći da su najtraženija zanimanja visoke stručne spreme  informatičar, ekonomista, građevinski inženjer, IT developer i mašinski inženjer.

S ciljem adekvatnog razumijevanja tržišta rada i planiranja intervencija u okviru ovog projekta Zavod je realizirao brojne aktivnosti, poput stručne podrške u prikupljanju i analizi podataka, te u povećanju vidljivosti rezultata rada svih zavoda i službi. Spomenuto „Istraživanje tržišta rada 2020/2021“ ponudilo je mnoge druge korisne informacije o kretanjima na tržištu te o potrebama poslodavaca a isto je dostupno na web portalu Zavoda. Posebno zanimljiv dio izvještaja je Pregled broja učenika u srednjim školama u Federaciji BiH u školskoj 2020/2021. godini po smjerovima, gdje se maturanti mogu informisati o stanju u školama u njihovim lokalnim zajednicama, za šta je interes pokazao veliki broj maturanata osnovnih škola.

Ekonomska situacija u zemlji opterećuje mlade ljude koji se žele školovati za zanimanja koja ih zanimaju ali i koja su tražena na tržištu. Zbog toga je važno savjetovati se i donositi informirane odluke. „Naša preporuka maturantima i maturanticama i njihovim roditeljima jeste da se o odabiru zanimanja savjetuju sa našim kolegama i kolegicama koji u kantonalnim službama za zapošljavanje raspolažu sa preciznijim informacijama, te predstavljaju sponu između tražitelja posla na jednoj i poslodavaca na drugoj strani“, rekla je Helena Lončar, direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje.

U proteklom periodu provedene su brojne aktivnosti kojima se Zavod zajedno sa kantonalnim službama posvetio kako bi se kontinuirano, uprkos i posljedicama Covid-19 pandemije, pomoglo mladim ljudima ali i njihovim roditeljima da dođu do pravih informacija. Posjete školama, prezentacije, razgovori sa direktorima, pedagozima, objavljivanje brošura i publikacija, ažurirane Internet stranice, medijske kampanje samo su neki od uobičajenih načina kako se dolazi do mladih ljudi sa informacijama koje ih zanimaju u okviru karijernog savjetovanja.

Kompletni rezultati istraživanja i više informacija dostupni su na www.fzzz.ba u meniju Statistika/Kretanja na tržištu rada.

Kontakt: Bejtovic Communications, Emir Muhamedagić, +387 62 118 479, muhamedagic@bejtovic.ba

Haris Čuljević, stručni saradnik za odnose s javnošću Federalnog zavoda za zapošljavanje, hculjevic@fzzz.ba, 061 904 059

PROČITAJTE

POVEZANE VIJESTI