Projekat finansira
Evropska Unija

Zbog povećanja obima poslovanja poslodavci u Republici Srpskoj planiraju dodatna zapošljavanja

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske je objavio informacije o kretanjima na tržištu rada i potrebama zapošljavanja u 2021.godini. Informacije su rezultat istraživanja koje je provedeno uz tehničku podršku projekta „Unapređenje istraživanja tržišta rada“ koji finansira Evropska unija...

Podijelite vijest

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Uz podršku Evropske unije provedeno istraživanje tržišta rada u Republici Srpskoj

ZBOG POVEĆANJA OBIMA POSLOVANJA POSLODAVCI U RS PLANIRAJU DODATNA ZAPOŠLJAVANJA

(Banja Luka, 07. juni 2021) Zavod za zapošljavanje Republike Srpske je objavio informacije o kretanjima na tržištu rada i potrebama zapošljavanja u 2021.godini. Informacije su rezultat istraživanja koje je provedeno uz tehničku podršku projekta „Unapređenje istraživanja tržišta rada“ koji finansira Evropska unija. Prvi put nakon jedanaest godina ovakvo istraživanje je provedeno u Republici Srpskoj a u decembru 2020. anketirano je 978 poslodavaca. Trend pokazuje da će u 2021. polovina od ispitanih poslodavaca zapošljavati zbog planiranog povećanja poslovanja. Među zanimanjima više i visoke stručne spreme prednjače ekonomisti i računovođe, ali i inženjeri elektrotehnike, građevine i mašinstva kao i magistri farmacije i svakako, programeri. Poslodavcima su pored zvaničnih kvalifikacija važne i druge vještine tražitelja posla.

U okviru projekta Zavodu je pružena stručna podrška u prikupljanju i analizi podataka, te u povećanju vidljivosti rezultata svih biroa. „Iako pandemija još uvijek traje i drastično utiče na ekonomiju, prisutan je optimizam kod poslodavaca. Njih čak više od 70 posto očekuje rast obima poslovanja, a najviše novih zaposlenja očekuje se u Bijeljini i Prijedoru“, objasnio je dr. Ranko Markuš.

Samo istraživanje dalo je uvid ne samo u kretanja na tržištu rada, nego i omogućilo uvid u poziciju poslodavca, šta im je važno i šta su njihovi problemi sa radnom snagom. Navodeći probleme prilikom zapošljavanja, pored nedovoljnog broja kandidata te odlaska u inostranstvo, poslodavci su istakli nedostatak potrebnih kvalifikacija, stepena obrazovanja, tehničkih vještina, ili potrebnog radnog iskustva. Istraživanje je također pokazalo da poslodavci smatraju da tražiocima posla iz srednje škole nedostaju potrebne tehničke vještine ili vještine specifične za posao.

Zanimljivo je da su poslodavci u istraživanju otkrili i dakandidati često nisu imali potrebne vještine koje se odnose na ličnost, stav i ponašanje, poput komunikacijske, interpersonalne, upravljanje stresom i vremenom. Osim što polovina ispitanih poslodavaca planira zapošljavanja, trećina ih je u prilici ponuditi praksu učenicima/ama i studentima/icama gdje mogu steći dodatne vještine neophodne za brojna zanimanja. Poslodavci se osim ličnog kontakta, u više od četrdeset posto slučajeva koriste biroima za zapošljavanje prilikom traženja novih radnika, zbog čega je važno da Zavod unapređuje svoje analitičke kapacitete.

„Tražitelji posla često gledaju samo koja se zanimanja traže u određenom trenutku, ali ovakva istraživanja upravo ukazuju na trendove na tržištu, a time omogućavaju Zavodu da u direktnoj komunikaciji sa poslodavcima planira svoje aktivnosti kako bi se dinamiziralo tržište rada, te prevazišle barijere sa kojima su poslodavci i tražioci posla suočeni “, zaključio je Markuš.

Ukupna vrijednost projekta „Unapređenje istraživanja tržišta rada“ iznosi 1,282,500 EUR bespovratnih sredstava Evropske unije, a implementiraju ga konzorcij NIRAS, GOPA i Služba za zapošljavanje Republike Francuske u periodu od 1. septembra 2020. do 1. septembra 2022. godine.

Izvještaj je dostupan na www.zzzrs.net i www.trzisterada.ba.

PROČITAJTE

POVEZANE VIJESTI

KROZ OBUKU UPOSLENIKA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE DO UNAPRIJEĐENJA AKTIVNIH MJERA ZAPOŠLJAVANJA

U organizaciji projekta „Unapređenje istraživanja tržišta rada“, koji finansira Evropska unija, u Sarajevu je za uposlenike zavoda za zapošljavanje iz Republike Srpske, Federacije BiH, kantonalnih službi za zapošljavanje i Brčko Distrikta, 23. i 24. juna održana obuka ne temu redizajna aktivnih politika tržišta rada, trening trenera regionalnih/kantonalnih koordinatora istraživanja i obuka o saradnji sa poslodavcima.

OČEKUJE SE RAST OBIMA POSLOVANJA I POVEĆANJA PLATA U BRČKO DISTRIKTU

„Skoro 50 posto ispitanika istaklo je da očekuje rast obima poslovanja kao i finansijskih rezultata u 2021. godini, a 17 posto njih planira i povećanje plata radnicima“, jedan je od zaključaka istraživanjatržišta rada u Brčko distriktu BiH 2020/2021 koje je provedeno u januaru 2021. godine. U istraživanju koje je realizovano od strane Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, uz tehničku podršku projekta „Unapređenje istraživanja tržišta rada“ koji finansira Evropska unija, učestvovalo je 219 poslodavaca koji su u trenutku ispitivanja imali 1723 angažovana radnika.