ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA RADA BOSNE I HERCEGOVINE 2020/2021

Krajem 2020. i početkom 2021. godine Federalni zavod za zapošljavanje, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH proveli su istraživanje tržišta rada koristeći zajednički usaglašenu metodologiju, uključujući i anketni upitnik.