Projekat finansira
Evropska Unija

30. Augusta 2021.

ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 2020/2021. – НАЈТРАЖЕНИЈА ЗАНИМАЊА НА ТРЖИШТУ РАДА РС

Циљ овог прилагођеног извјештаја је понудити корисне информације
као подршку за дизајн политика тржишта рада у контексту изгледа за
запошљавање за поједина занимања и осмишљавање тренинга и
преквалификација. Овај извјештај даје приказ најтраженијих занимања,
али и занимања која су била највише погођена отпуштањима. Поред
тога, у овом извјештају се наводи с којим проблемима су се послодавци
највише сусретали код одређених занимања.

ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 2020/2021. – ТРЖИШТЕ РАДА И ОБРАЗОВАЊЕ

Циљ овог прилагођеног извјештаја је понудити корисне информације
као подршку за дизајн политика тржишта рада у контексту разумијевања
улоге и значаја образовања за потребе развоја тржишта рада.

ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 2020/2021. – ПОСЉЕДИЦЕ КОВИД-19 ПАНДЕМИЈЕ

Циљ овог прилагођеног извјештаја је понудити корисне информације
као подршку за дизајн политика тржишта рада у контексту разумијевања
посљедица “КОВИД-19” пандемије и мјера које послодавци сматрају да
су неопходне да би се задржао број радника прије почетка пандемије.