Projekat finansira
Evropska Unija
Search
Close this search box.

ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 2020/2021. – НАЈТРАЖЕНИЈА ЗАНИМАЊА НА ТРЖИШТУ РАДА РС

Циљ овог прилагођеног извјештаја је понудити корисне информације као подршку за дизајн политика тржишта рада у контексту изгледа за запошљавање за поједина занимања и осмишљавање тренинга и преквалификација. Овај извјештај даје приказ најтраженијих занимања, али и занимања која су била највише погођена отпуштањима. Поред тога, у овом извјештају се наводи с којим проблемима су се послодавци највише сусретали код одређених занимања.

Podijelite vijest

Истраживање тржишта рада од стране Завода за запошљавање
Републике Српске започело је у октобру 2020. године, када се приступило
припреми упитника. У октобру и новембру је извршено тестирање
упитника, узорковање, те проведена обука регионалних координатора
и анкетара за провођење анкете. Подаци су прикупљани од 1. до 31.
децембра 2020. године.
Метод узорковања који се користи у овом истраживању је
стратификовани приступ узорковању, при чему су кључне варијабле
стратификације сектор (КД2010 класификација дјелатности) и величина
компаније. Укупно је прикупљено 978 одговора од послодаваца на
подручју Републике Српске.

У 2020. години послодавци су запослили 3.130 радника, од чега 1.449 због
повећања обима пословања (46,3%). Од укупног броја новозапослених,
1.024 су жене (32,7%). Највећи проценат запослених је био у дјелатности
Ц – Прерађивачка индустрија (34,4% новозапослених), а слиједи
дјелатност Г – Трговина на велико и на мало; поправак моторних возила
и мотоцикала (20,5%) и дјелатност Х – Превоз и складиштење (13,6%).

Преузмите истраживанје