Projekat finansira
Evropska Unija
Search
Close this search box.

ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 2020/2021. – ТРЖИШТЕ РАДА И ОБРАЗОВАЊЕ

Циљ овог прилагођеног извјештаја је понудити корисне информације као подршку за дизајн политика тржишта рада у контексту разумијевања улоге и значаја образовања за потребе развоја тржишта рада.

Podijelite vijest

Истраживање тржишта рада од стране Завода за запошљавање
Републике Српске започело је у октобру 2020. године, када се приступило
припреми упитника. У октобру и новембру је извршено тестирање
упитника, узорковање, те проведена обука регионалних координатора
и анкетара за провођење анкете. Подаци су прикупљани од 1. до 31.
децембра 2020. године.
Метод узорковања који се користи у овом истраживању је
стратификовани приступ узорковању, при чему су кључне варијабле
стратификације сектор (КД2010 класификација дјелатности) и величина
компаније. Укупно је прикупљено 978 одговора од послодаваца на
подручју Републике Српске.

Од укупног броја новозапослених (3.130), сљедећих 25 занимања су
посебно тражена (чине 70,8% новозапослених радника у 2021. години):
помоћни радник у производњи, продавач-трговац, достављач, радник
за једноставне послове, телефониста – ,,call” центар оператер, возач
теретног возила, машински техничар, возач камиона, складишни радник
и комерцијалиста, бравар, економиста; конобар; руковалац машином
за брушење и полирање дрвета; возач аутобуса; монтер столарије;
административни радник; тесар; зидар; шивач; кувар; програмер;
електротехничар; грађевински техничар; правник.

Преузмите истраживанје