Projekat finansira
Evropska Unija
Search
Close this search box.

ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 2020/2021. ПЛАНОВИ И ОЧЕКИВАЊА ПОСЛОДАВАЦА У 2020. ГОДИНИ

Циљ овог прилагођеног извјештаја је понудити корисне информације као подршку за дизајн политика тржишта рада у контексту разумијевања планова и очекивања послодаваца у 2021. години.

Podijelite vijest

Истраживање тржишта рада од стране Завода за запошљавање
Републике Српске започело је у октобру 2020. године, када се приступило
припреми упитника. У октобру и новембру је извршено тестирање
упитника, узорковање, те проведена обука регионалних координатора
и анкетара за провођење анкете. Подаци су прикупљани од 1. до 31.
децембра 2020. године.


Метод узорковања који се користи у овом истраживању је
стратификовани приступ узорковању, при чему су кључне варијабле
стратификације сектор (КД2010 класификација дјелатности) и величина
компаније. Укупно је прикупљено 978 одговора од послодаваца на
подручју Републике Српске.

Преузмите истраживанје