Projekat finansira
Evropska Unija
Search
Close this search box.

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA RADA U BOSNI I HERCEGOVINI 2020/2021. – TEMATSKI IZVJEŠTAJ (ŽENE NA TRŽIŠTU RADA 2020/2021.)

Podijelite vijest

Krajem 2020. i početkom 2021. godine Federalni zavod za zapošljavanje,
Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i Zavod za zapošljavanje Brčko
Distrikta BiH proveli su istraživanje tržišta rada koristeći zajednički usaglašenu
metodologiju i anketni upitnik. Cilj istraživanja je sagledavanje situacije u
pogledu izazova sa kojim su se poslodavci suočavali u 2020. godini, te
ispitivanje potreba tržišta rada za radnicima u 2021. godini. Nakon
provedenih pojedinačnih istraživanja i prezentacije rezultata od strane
entitetskih zavoda i Zavoda za zapošljavanje Brčko Distrikta, kreiran je
konsolidovan izvještaj kojim se prikazuju podaci na nivou Bosne i
Hercegovine. U tom kontekstu, ovaj izvještaj se naslanja na konsolidovani
izvještaj, ali tematski obrađuje pitanja koja se tiču žena na tržištu rada
Bosne i Hercegovine. Pristup uzorkovanju koji je korišten od strane svih
zavoda je stratificirani pristup uzorkovanju, pri čemu su ključne varijable
stratifikacije djelatnost (sektor) i veličina kompanije. Ukupno je anketirano
2.429 poslodavaca na nivou Bosne i Hercegovine. U uzorku dominiraju
mala preduzeća (78,34%), što zapravo i oslikava stvarno stanje u ekonomiji.
Srednja preduzeća čine 15,89% uzorka, a velika 5,76%.

PREUZMITE IZVJEŠTAJ