Projekat finansira
Evropska Unija
Search
Close this search box.

NAJAVA DOGAĐAJA: AKADEMIJA ZA UNAPREĐENJE ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA RADA U JAVNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE  

MODUL 2: PROVOĐENJE ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA RADA PUTEM ANKETIRANJA Jačanje kapaciteta zavoda za zapošljavanje za izvođenje redovnih aktivnosti istraživanja o kretanju na tržištu rada u BiH

Podijelite vijest

NAJAVA DOGAĐAJA

ŠTA?AKADEMIJA ZA UNAPREĐENJE ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA RADA U JAVNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE  
MODUL 2:  PROVOĐENJE ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA RADA PUTEM ANKETIRANJA  
ZAŠTO?Jačanje kapaciteta zavoda za zapošljavanje za izvođenje redovnih aktivnosti istraživanja o kretanju na tržištu rada u BiH
KO?Zaposlenici zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Brčko Distrikta i Federacije BiH  
GDJE?Hotel „Jelena“, Banja Luka
KADA?  16. i 17. novembra 2021.

PROČITAJTE

POVEZANE VIJESTI