Projekat finansira
Evropska Unija
Search
Close this search box.

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA RADA U BOSNI I HERCEGOVINI 2020/2021. – TEMATSKI IZVJEŠTAJ (TRŽIŠTE RADA U KANTONU SARAJEVO)

Podijelite vijest

Tržište rada je skup informacija o ponudi i potražnji za određenim profilima radne snage koji predstavljaju bitan segment u procesu donošenja odluka o izboru buduće karijere za svakog pojedinca. Također, istraživanja dinamike tržišta rada predstavljaju način identifikacije trendova razvoja i vrlo važan segment analitičkog pristupa smanjenju stope nezaposlenosti što je i osnovna funkcija ovakvih istraživanja. U skladu s članom 8. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br. 41/01, 22/05 i 9/08), istraživanje tržišta rada u Federaciji BiH provodi se kao zajednička aktivnost Zavoda za zapošljavanje FBiH i kantonalnih službi za zapošljavanje u cilju dobijanja kvantitativnih i kvalitativnih podataka neophodnih za pružanje adekvatnih informacija o kretanjima na tržištu rada. Cilj istraživanja je da se direktno od poslodavaca prikupe informacije o poslovanju i promjenama u zaposlenosti tokom 2020. godine, iskazanim procjenama poslovanja, potrebama za zapošljavanjem novih ili otpuštanjem postojećih radnika u 2021. godini, kao i njihovoj strukturi po zanimanjima, kvalifikacijama, stručnoj spremi i vještinama. Također, cilj je da se prikupe i drugi relevantni podaci potrebni za sagledavanje kretanja na tržištu rada: način traženja novih radnika i rješavanja viška radnika, reakcija poslodavaca u smislu poslovanja u vrijeme pandemije COVID-19, mogućnosti organizovanja stručne obuke za nezaposlene osobe i učeničke odnosno studentske prakse u okviru poslovnih subjekata, kao i ocjena kvaliteta usluga javnih službi za zapošljavanje u Federaciji BiH iz perspektive poslodavaca.

PREUZMITE IZVJEŠTAJ