Projekat finansira
Evropska Unija
Search
Close this search box.

Приручник за истраживање тржишта рада 2021/2022. године – Водич кроз истраживачки инструмент

У овом конкретном истраживању, Наручиоцем се може сматрати Завод за запошљавање Републике Српске. Ова активност се обавља у складу са Законом о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености („Службени гласник Републике Српске“, бр. 30/10, 102/12 и 94/19), те годишњим Програмима рада Завода за запошљавање. (C) 2021 European Commission

Podijelite vijest

Да би Ј. У. Завод за запошљавање Републике Српске успоставио сарадњу са што већим бројем послодаваца и успоставио са њима квалитетну и трајну сарадњу, неопходно је суочавање са одређеним изазовима и изналажење адекватних рјешења. Ово

Квалитета истраживања базираног на анкетирању помоћу анкетног упитника зависи од низа фактора међу којима је од посебног значаја однос анкетара према истраживању. Однос анкетара се аутоматски рефлектује на однос испитаника према анкетирању, који је од огромне важности јер се путем упитника испитују нечији ставови и мишљења по питањима од интереса. Како би се анкетирање спровело успјешно, анкетар има низ одговорности у обављању својих задатака.

This image has an empty alt attribute; its file name is pdf-1.png
Преузмите извјештај