Projekat finansira
Evropska Unija
Search
Close this search box.

NAJAVA DOGAĐAJA: AKADEMIJA ZA UNAPREĐENJE ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA RADA – MODUL 3: PROVOĐENJE ANKETIRANJA: „Proces anketiranja – uloga anketara“

Federalni zavod za zapošljavanje uz tehničku podršku projekta Evropske unije „Unapređenje istraživanja tržišta rada“ provodi periodična ispitivanja potreba poslodavaca. Obuka ima za cilj pripremu anketara za proces prikupljanja podataka, upoznavanje sa metodološkim aspektima istraživanja, istraživačkim instrumentarijem, te procesom prikupljanja podataka.    

Podijelite vijest

  ŠTA?AKADEMIJA ZA UNAPREĐENJE ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA RADA  

MODUL 3:  PROVOĐENJE ANKETIRANJA: „Proces anketiranja – uloga anketara“  
        ZAŠTO?Federalni zavod za zapošljavanje uz tehničku podršku projekta Evropske unije „Unapređenje istraživanja tržišta rada“ provodi periodična ispitivanja potreba poslodavaca. Obuka ima za cilj pripremu anketara za proces prikupljanja podataka, upoznavanje sa metodološkim aspektima istraživanja, istraživačkim instrumentarijem, te procesom prikupljanja podataka.    
        KO?  Zaposlenici zavoda za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Službe za upošljavanje Županije Posavske  
GDJE?Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona  
  KADA?    3. decembar 2021.

PROČITAJTE

POVEZANE VIJESTI