Projekat finansira
Evropska Unija
Search
Close this search box.

NAJAVA DOGAĐAJA: Javna diskusija sa poslodavcima „Planiranje u uslovima krize – Kriza kao poslovna prilika“

Prema Članu 7. UREDBE O IZRADI STRATEŠKIH DOKUMENATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Partnerstvo podrazumijeva saradnju svih nivoa vlasti u Federaciji, kao i saradnju sa socio-ekonomskim partnerima u procesu izrade strateških dokumenata. Partnerstvo se osigurava kroz zastupljenost i ravnopravnost partnera u procesu izrade strateških dokumenata u Federaciji.

Podijelite vijest

  ŠTA?  Javna diskusija sa poslodavcima „Planiranje u uslovima krize – Kriza kao poslovna prilika“
        ZAŠTO?  Prema Članu 7. UREDBE O IZRADI STRATEŠKIH DOKUMENATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Partnerstvo podrazumijeva saradnju svih nivoa vlasti u Federaciji, kao i saradnju sa socio-ekonomskim partnerima u procesu izrade strateških dokumenata. Partnerstvo se osigurava kroz zastupljenost i ravnopravnost partnera u procesu izrade strateških dokumenata u Federaciji. Partnerstvo se kroz rad savjetodavnih tijela kroz učešće u aktivnostima radnih tijela, kao i kroz druge oblike partnerskih konsultacija uključujući tematske sastanke, elektronske konsultacije, javne rasprave i razmjenu informacija.   Prijedlog odluke o usvajanje Strategije zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine 2021-2027 čiji je predlagača bila Vlada FBiH nije dobio potrebnu većinu na prošlosedmičnoj sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH. U toku rasprave, delegat Aner Žuljević je ukazao na mnogobrojne propuste Federalnog zavoda za zapošljavanje, te se rasprava svela na kritike prema Zavodu.   Javna diskusija o tome kakva bi trebala biti Strategija zapošljavanja FBiH, u svrhu utvrđivanja faktora koji su doprinijeli boljim poslovnim rezultatima. Javna diskusija se organizuje sa poslodavcima koji su ostvarili viši iznos dobiti u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu kako bi se kroz diskusiju i prenos iskustava utvrdili faktori koji su determinirali bolje poslovanje u uslovima krize.  
      KO?  Poslodavci iz Tuzlanskog kantona
GDJE?VIP sala Hotela Mellain u Tuzli
  KADA?    3. decembra 2021. u 10,00 sati

PROČITAJTE

POVEZANE VIJESTI