Projekat finansira
Evropska Unija

NAJAVA DOGAĐAJA: Javna diskusija sa poslodavcima „Planiranje u uslovima krize – Kriza kao poslovna prilika“

Prema Članu 7. UREDBE O IZRADI STRATEŠKIH DOKUMENATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Partnerstvo podrazumijeva saradnju svih nivoa vlasti u Federaciji, kao i saradnju sa socio-ekonomskim partnerima u procesu izrade strateških dokumenata. Partnerstvo se osigurava kroz zastupljenost i ravnopravnost partnera u procesu izrade strateških dokumenata u Federaciji.

Podijelite vijest

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
  ŠTA?  Javna diskusija sa poslodavcima „Planiranje u uslovima krize – Kriza kao poslovna prilika“
        ZAŠTO?  Prema Članu 7. UREDBE O IZRADI STRATEŠKIH DOKUMENATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Partnerstvo podrazumijeva saradnju svih nivoa vlasti u Federaciji, kao i saradnju sa socio-ekonomskim partnerima u procesu izrade strateških dokumenata. Partnerstvo se osigurava kroz zastupljenost i ravnopravnost partnera u procesu izrade strateških dokumenata u Federaciji. Partnerstvo se kroz rad savjetodavnih tijela kroz učešće u aktivnostima radnih tijela, kao i kroz druge oblike partnerskih konsultacija uključujući tematske sastanke, elektronske konsultacije, javne rasprave i razmjenu informacija.   Prijedlog odluke o usvajanje Strategije zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine 2021-2027 čiji je predlagača bila Vlada FBiH nije dobio potrebnu većinu na prošlosedmičnoj sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH. U toku rasprave, delegat Aner Žuljević je ukazao na mnogobrojne propuste Federalnog zavoda za zapošljavanje, te se rasprava svela na kritike prema Zavodu.   Javna diskusija o tome kakva bi trebala biti Strategija zapošljavanja FBiH, u svrhu utvrđivanja faktora koji su doprinijeli boljim poslovnim rezultatima. Javna diskusija se organizuje sa poslodavcima koji su ostvarili viši iznos dobiti u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu kako bi se kroz diskusiju i prenos iskustava utvrdili faktori koji su determinirali bolje poslovanje u uslovima krize.  
      KO?  Poslodavci iz Tuzlanskog kantona
GDJE?VIP sala Hotela Mellain u Tuzli
  KADA?    3. decembra 2021. u 10,00 sati

PROČITAJTE

POVEZANE VIJESTI

Oglašena slobodna radna mjesta u 2020. godini

Projekat „Unapređenje istraživanja tržišta rada“, koji finansira Evropska unija, je održao radionicu “Poboljšanje kvalitete i količine prikupljenih radnih mjesta” u junu ove godine i svi predstavnici službi za zapošljavanje su pozvani da dostave podatke o slobodnim radnim mjestima prikupljenim tokom 2020. godine.

NAJAVA DOGAĐAJA: AKADEMIJA ZA UNAPREĐENJE ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA RADA – MODUL 3: PROVOĐENJE ANKETIRANJA: „Proces anketiranja – uloga anketara“

Federalni zavod za zapošljavanje uz tehničku podršku projekta Evropske unije „Unapređenje istraživanja tržišta rada“ provodi periodična ispitivanja potreba poslodavaca. Obuka ima za cilj pripremu anketara za proces prikupljanja podataka, upoznavanje sa metodološkim aspektima istraživanja, istraživačkim instrumentarijem, te procesom prikupljanja podataka.