Projekat finansira
Evropska Unija
Search
Close this search box.

NAJAVA DOGAĐAJA: Javna diskusija sa studentima

Dio plana diskusije: Javna rasprava o tome kakva bi trebala biti Strategija zapošljavanja FBiH, a kako bi ispunila njihova očekivanja i potrebe ima za cilj da pojasni proces strateškog planiranja, te da sugeriše na koji način se mladi mogu uključiti u razvojne procese, ali i na koji način mjere mogu pomoći mladima.

Podijelite vijest

  ŠTA?  Javna diskusija sa studentima
        ZAŠTO?  Prema Članu 7. UREDBE O IZRADI STRATEŠKIH DOKUMENATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Partnerstvo podrazumijeva saradnju svih nivoa vlasti u Federaciji, kao i saradnju sa socio-ekonomskim partnerima u procesu izrade strateških dokumenata. Partnerstvo se osigurava kroz zastupljenost i ravnopravnost partnera u procesu izrade strateških dokumenata u Federaciji. Partnerstvo se kroz rad savjetodavnih tijela kroz učešće u aktivnostima radnih tijela, kao i kroz druge oblike partnerskih konsultacija uključujući tematske sastanke, elektronske konsultacije, javne rasprave i razmjenu informacija.  

Prijedlog odluke o usvajanje Strategije zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine 2021-2027 čiji je predlagača bila Vlada FBiH nije dobio potrebnu većinu na prošlosedmičnoj sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH. U toku rasprave, delegat Aner Žuljević je ukazao na mnogobrojne propuste Federalnog zavoda za zapošljavanje, te se rasprava svela na kritike prema Zavodu.  

Javna rasprava o tome kakva bi trebala biti Strategija zapošljavanja FBiH, a kako bi ispunila njihova očekivanja i potrebe ima za cilj da pojasni proces strateškog planiranja, te da sugeriše na koji način se mladi mogu uključiti u razvojne procese, ali i na koji način mjere mogu pomoći mladima.  
      KO?  Studenti iz Tuzlanskog kantona
GDJE?VIP sala Hotela Mellain u Tuzli
  KADA?    3. decembra 2021. u 15,00 sati

PROČITAJTE

POVEZANE VIJESTI