Projekat finansira
Evropska Unija
Search
Close this search box.

Slobodna radna mjesta u Bosansko-podrinjskom kantonu 2020. godina

Podijelite vijest

U Izvještaju o Bosni i Hercegovini za 2019. godinu1 navodi se da BiH nema centralnu bazu podataka kao preduslov za priključivanje EURES – Evropskoj mreži za saradnju službi za zapošljavanje. Navodi se da je neophodno da se sa informacijama koje se objavljuju putem javnih službi za zapošljavanje konsoliduju podaci, odnosno kreira jedna tačka na kojoj bi sve te informacije bile dostupne. Na taj način bi se objedinili podaci o potražnji za radnom snagom.

PREUZMI