Projekat finansira
Evropska Unija
Search
Close this search box.

REZULTATI ANKETIRANJA POSLODAVACA U FEDERACIJI BIH 2021/2022

NA TRŽIŠTU RADA U OVOJ GODINI NAJTRAŽENIJI ĆE BITI PRODAVAČI, BRAVARI, STOLARI, EKONOMISTI, IT STRUČNJACI I FARMACEUTI

Podijelite vijest

U sklopu istraživanja tržišta rada 2021/2022, koje na godišnjem nivou provode Federalni zavod i kantonalne službe za zapošljavanje, početkom 2022. godine organizovano je anketiranje uzorka od 1.288 poslodavaca registrovanih u Federaciji BiH koji imaju pet i više zaposlenih, sortiranih u male, srednje i velike poslodavce po djelatnostima i kantonima.

Ova aktivnost je provedena u okviru projekta „Unapređenje istraživanja tržišta rada“ kojeg finansira Evropska unija i provodi se uz ujednačenu metodologiju istraživanja na nivou Bosne i Hercegovine. Upitnik korišten u Federaciji je istovjetan upitniku koji je korišten u anketiranju poslodavaca koje su proveli Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i Zavod za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH, što omogućava kreiranje konsolidovanog izvještaja za cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Prema obliku vlasništva, najviše je obuhvaćeno subjekata iz privatnog sektora (preko 90%), među kojima je najviše mikro (48%), zatim malih (35%), srednjih (11%) i velikih firmi (6%), što odgovara privrednoj situaciji u FBiH.

Skoro 72% anketiranih poslodavaca procjenjuje/planira rast obima poslovanja (proizvodnje, prodaje i usluga) u 2022. godini, što ukazuje na optimizam tj. očekivanje i nadanje poslodavca poboljšanju poslovnog ambijenta. Povećanje plaća radnicima u 2022. godini prognozira 66% anketiranih poslodavaca, u iznosu do 10%.

Od ukupno anketiranih, njih 726 ili 54% je iskazalo potrebu za zapošljavanjem novih 6.349 radnika u 2022. godini. Najveće procijenjene potrebe za novim zapošljavanjem u 2022. godini iskazane su za zanimanjima u prerađivačkoj industriji (48%), zatim u trgovini (18%), IT sektoru (7%) i građevinarstvu (7%).

Prema stručnoj spremi, poslodavci su iskazali najveće potrebe za radnicima sa srednjom stručnom spremom III stepena (KV), i to 56%. Slijedi tražnja za radnicima srednje stručne spreme IV stepena (SSS) 17%, te za radnicima visoke stručne spreme (VSS) 5%.

Najtraženija zanimanja III i IV stepena srednje stručne spreme u 2022. godini prema rezultatima anketiranja će biti: prodavač-trgovac, bravar, šivač, stolar, varilac, konobar, ekonomski tehničar, obućar, elektrotehničar, tesar, kuhar, informatičar i mašinski tehničar.

Za zanimanja sa fakultetskim obrazovanjem najveća potražnja, osim za ekonomistima i magistrima farmacije, iskazana je za radnicima iz IT sektora: inžinjere elektrotehnike, sistem inžinjere i programere. Ovaj podatak potvrđuje činjenicu rasta broja zaposlenih u IT djelatnostima tokom 2020. i 2021. godine obilježenih pandemijom COVID-19, a sve usljed povećane digitalizacije poslovnih procesa i jačanja prisustva informacionih tehnologija u društvu generalno.

Od specifičnih kategorija, većina poslodavaca je iskazala spremnost za zapošljavanje mladih bez radnog iskustva, demobilisanih boraca i žena iz ruralnih područja, a najmanje su spremni zaposliti migrante kao potencijalnu novu radnu snagu na tržištu rada u Federaciji BiH.

Potrebe za dodatnim osposobljavanjem radnika u 2022. godini, u skladu sa svojim planovima uvođenja novih tehnologija i promjena u procesu rada, navelo je 340 poslodavca (26% od anketiranih), najvećim dijelom iz grupe industrijskih djelatnosti. Navedeni poslodavci najviše imaju potrebu za organizovanjem obuke za konkretne poslove u okviru radnog mjesta, zatim obuku za rad na računaru i obuku u vezi učenja stranih jezika.

U kontekstu mogućnosti pružanja podrške organizovanju praktične nastave, 512 poslodavca ili 40% od ukupno anketiranih je izjavilo da je spremno primiti učenike na praktičnu nastavu, najvećim dijelom za sljedeća zanimanja: prodavač, šivač, obućar, konobar, kuhar, automehaničar, CNC operater i stolar. Od tog broja poslodavaca, 212 ili 29% je spremno ponuditi naknadu učenicima i studentima tokom obavljanja praktične nastave.

Anketirani poslodavci nove zaposlenike najčešće traže putem ličnih kontakata, zatim korištenjem usluga javnih službi za zapošljavanje, te korištenjem društvenih mreža i vlastite baze podataka.

PROČITAJTE

POVEZANE VIJESTI