Projekat finansira
Evropska Unija
Search
Close this search box.

ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 2021/2022. – ТРАЖЕНA ЗАНИМАЊА ( ТЕМАТСКИ ИЗВЈЕШТАЈ)

Истраживање тржишта рада обавља се у складу са Законом о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености („Службени гласник Републике Српске”, бр. 30/10, 102/12 и 94/19), те годишњим програмима рада Завода за запошљавање РС.

Podijelite vijest

Циљ овог истраживања је прикупљање података о запошљавању у 2021. години и потребама запошљавања у 2022. години, односно о кретањима на тржишту рада у Републици Српској, a у овом тематском извјештају фокус је стављен на област Занимања.

Метод узорковања

Метод узорковања који се користи у овом истраживању је стратификовани приступ узорковању, при чему су кључне варијабле стратификације сектор (КД2010 класификација дјелатности) и величина компаније. Укупно је анкетирано 1.100 послодаваца са подручја Републике Српске.

ПРЕУЗМИ ИЗВЈЕШТАЈ