Projekat finansira
Evropska Unija
Search
Close this search box.

Istraživanje tržišta rada u Federaciji BiH 2021/2022. – Tematski izvještaj – Tržište rada u Tuzlanskom kantonu

Prema broju stanovnika Tuzlanski kanton je najmnogoljudniji kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine, a zauzima 10,17% površine Federacije BiH i 5,18% površine Bosne i Hercegovine. Tuzlanski kanton, prema posljednjim podacima broji oko 445.000 stanovnika, što čini oko 20% stanovništva FBiH.

Podijelite vijest

Gustina naseljenosti u Tuzlanskom kantonu prema posljednjim podacima iznosi 165,7 stan/km² i prema tom podatku Tuzlanski kanton spada u kategoriju gusto naseljenih kantona. Gustina naseljenosti u Tuzlanskom kantonu znatno je veća od prosjeka naseljenosti u Federaciji BiH, koja iznosi 83,9 stan/km². Najgušće naseljeno područje u Kantonu je grad Tuzla s 373,0 stan/km². Broj poslovnih subjekata u Tuzlanskom kantonu iznosi oko 27.000 što čini oko 18% poslovnih subjekata u FBiH.

U skladu sa činjenicama o veličini i razvijenosti kantona te broju stanovnika i broju poslovnih subjekata ovakva istraživanje predstavljaju jako važan segment za rast i razvoj tržišta rada. Posebno je važno, sa stanovišta otkrivanja i sagledavanja problema koji prate poslodavce u njihovom poslovanju, te otvaranju mogućnosti za unapređenje saradnje između JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla, poslodavaca i tržišta rada općenito.

PREUZMI ISTRAŽIVANJE