NAJAVA DOGAĐAJA: MODUL 10: UVODNA OBUKA ZA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA RADA I CERTIFICIRANJE INTERNIH TRENERA

ŠTA? MODUL 10: UVODNA OBUKA ZA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA RADA I CERTIFICIRANJE INTERNIH TRENERA         ZAŠTO? Modul ima dva osnovna cilja:· Priprema radnika zavoda koji se počinju baviti poslovima analiza i istraživanja tržišta rada i evaluacije APTR-a, a nisu imali prethodno iskustvo·  Certifikacija internih trenera koji će u budućnosti moći samostalno provoditi uvodnu obuku …

NAJAVA DOGAĐAJA: MODUL 10: UVODNA OBUKA ZA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA RADA I CERTIFICIRANJE INTERNIH TRENERA Read More »