Projekat finansira
Evropska Unija
Search
Close this search box.

Prirucnik za provodjenje obuke u okviru akademije istrazivanja trzista rada

Plan osposobljavanja koji je proveden u okviru projekta “Unapređenje istraživanja tržišta rada” se temelji na Okviru kompetencija za ključne poslovne procese u javnoj službi za zapošljavanje i rezultatima Analize potreba za osposobljavanjem koje su provedene u JSZ, uz tehničku podršku kompanije GOPA (februar 2018./2019.).

Podijelite vijest

Tim za pružanje tehničke pomoći je, u saradnji sa JSZ, na osnovu analize potreba za obukama, plana rada institucija, te plana aktivnosti projekta, odlučio da se obuke standardizuju, te pružaju u skladu sa trenutnim potrebama korisnika projekta. Zbog toga je plan obuka realizovan kroz “Akademiju za unapređenje istraživanja tržišta rada”, koja ima 10 integralnih modula.

This image has an empty alt attribute; its file name is pdf-1.png
PREUZMITE