Projekat finansira
Evropska Unija

Istraživanja i analize

ЕВАЛУАЦИЈА ПРОГРАМА ЗАПОШЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА У 2019. ГОДИНИ ДИО 3: ДЕСКРИПТИВНА СТАТИСТИКА, ЛОГИСТИЧКА РЕГРЕСИЈА И ПСМ МЕТОДА

Завод за запошљавање Републике Српске и пројекат Европске уније „Унапређење истраживања тржишта рада” континуирано и синергијски раде на анализама ефикасности активних мјера запошљавања у Републици Српској (РС).

ЕВАЛУАЦИЈA МЈЕРЕ ЗАПОШЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА У 2019. ГОДИНИ ДИО 2: АНКЕТИРАЊЕ ПОСЛОДАВАЦА

Завод за запошљавање Републике
Српске и пројекат Европске уније
„Унапређење истраживања тржишта
рада“ континуирано и синергијски раде
на анализама ефикасности активних
мјера запошљавања у Републици Српској
(РС).