Projekat finansira
Evropska Unija

BDBiH

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA RADA U BRČKO DISTRIKTU BIH 2021.-2022.

Istraživanje tržišta rada u Brčko distriktu BiH se provodi u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti koji u članu 21. i 22. definiše da Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, samostalno ili u saradnji s drugim ovlaštenim organima i organizacijama, istražuje tržište radne snage i na osnovu toga usmjerava svoje aktivnosti, publikuje informacije o stanju i pojavama od značaja za ostvarivanje politike zapošljavanja i na druge načine obavještava javnost o svojim aktivnostima.