Projekat finansira
Evropska Unija
Search
Close this search box.

BiH

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA RADA U BOSNI I HERCEGOVINI 2020/2021. – TEMATSKI IZVJEŠTAJ (ŽENE NA TRŽIŠTU RADA 2020/2021.)

Krajem 2020. i početkom 2021. godine Federalni zavod za zapošljavanje,Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i Zavod za zapošljavanje BrčkoDistrikta BiH proveli su istraživanje tržišta rada koristeći zajednički usaglašenumetodologiju i anketni upitnik. Cilj istraživanja je sagledavanje situacije upogledu izazova sa kojim su se poslodavci suočavali u 2020. godini, teispitivanje potreba tržišta rada za radnicima u 2021.

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA RADA U BOSNI I HERCEGOVINI 2020/2021. – TEMATSKI IZVJEŠTAJ (ŽENE NA TRŽIŠTU RADA 2020/2021.) Read More »

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA RADA U BiH 2020-2021. – TEMATSKI IZVJEŠTAJ (UTICAJ COVID – 19)

Krajem 2020. i početkom 2021. godine Federalni zavod za zapošljavanje,
Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta
BiH proveli su istraživanje tržišta rada koristeći zajednički usaglašenu
metodologiju uz pomoć anketnog upitnika. Cilj istraživanja je sagledavanje
situacije u pogledu izazova sa kojim su se poslodavci suočavali u 2020.
godini, te ispitivanje potreba tržišta rada za radnicima u 2021. godini.
Nakon provedenih pojedinačnih istraživanja i prezentacije rezultata od
strane entitetskih zavoda i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta, kreiran je
konsolidovan izvještaj kojim se prikazuju podaci na nivou Bosne i Hercegovine.

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA RADA U BiH 2020-2021. – TEMATSKI IZVJEŠTAJ (UTICAJ COVID – 19) Read More »