Projekat finansira
Evropska Unija

RS

ЕВАЛУАЦИЈА ПРОГРАМА ЗАПОШЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА У 2019. ГОДИНИ ДИО 3: ДЕСКРИПТИВНА СТАТИСТИКА, ЛОГИСТИЧКА РЕГРЕСИЈА И ПСМ МЕТОДА

Завод за запошљавање Републике Српске и пројекат Европске уније „Унапређење истраживања тржишта рада” континуирано и синергијски раде на анализама ефикасности активних мјера запошљавања у Републици Српској (РС).

ЕВАЛУАЦИЈA МЈЕРЕ ЗАПОШЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА У 2019. ГОДИНИ ДИО 2: АНКЕТИРАЊЕ ПОСЛОДАВАЦА

Завод за запошљавање Републике
Српске и пројекат Европске уније
„Унапређење истраживања тржишта
рада“ континуирано и синергијски раде
на анализама ефикасности активних
мјера запошљавања у Републици Српској
(РС).

ЕВАЛУАЦИЈA МЈЕРЕ ЗАПОШЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА У 2019. ГОДИНИ ДИО 1: АНКЕТИРАЊЕ KOРИСНИКА МЈЕРЕ

Завод за запошљавање Републике Српске и пројекат Европске уније „Унапређење истраживања тржишта рада“ континуирано и синергијски ради на анализама ефикасности активних мјера запошљавања у Републици Српској (РС)

ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 2021/2022. – ТЕМАТСКИ ИЗВЈЕШТАЈ – ТРЖИШТЕ РАДА И ОБРАЗОВАНЈЕ

У идеалним условима на тржишту рада послодавац је упознат са свим информацијама о кретањима на тржишту рада и има дефинисане критеријуме за избор радника, међутим то у пракси није тако.

ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 2021/2022. – ПЛАНОВИ ПОСЛОДАВАЦА У 2022. ГОДИНИ – TЕМАТСКИ ИЗВЈЕШТАЈ

Тематски извјештаји су извјештаји који користе податке из истраживања тржишта рада проведена у Републици Српској са циљем детаљније анализе одређених тема. Циљ овог тематског извјештаја је понудити корисне информације као подршку за дизајн политика тржишта рада у контексту разумијевања планова и очекивања послодаваца у 2022. години.

ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 2021/2022. – РЕГИЈА БАЊА ЛУКА (ТЕМАТСКИ ИЗВЈЕШТАЈ)

Истраживање тржишта рада обавља се у складу са Законом о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености („Службени гласник
Републике Српске”, бр. 30/10, 102/12 и 94/19), те годишњим Програмима рада Завода за запошљавање РС. У члану 25.
Закона дефинисано је да Завод самостално
и у сарадњи са другим надлежним органима и организацијама, истражује тржиште рада и на основу тога усмјерава своје
активности, публикује нформације о стању и појавама од значаја за остваривање политике запошљавања и на друге начине обавјештава јавност о својим
aктивностима.

ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 2021/2022. – ТРАЖЕНA ЗАНИМАЊА ( ТЕМАТСКИ ИЗВЈЕШТАЈ)

Истраживање тржишта рада обавља се у складу са Законом о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености („Службени гласник Републике Српске”, бр. 30/10, 102/12 и 94/19), те годишњим програмима рада Завода за запошљавање РС.

ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 2021 – 2022

Истраживање тржишта рада обавља се у складу са Законом о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености („Службени гласник Републике Српске, бр. 30/10, 102/12 и 94/19), те годишњим програмима рада Завода за запошљавање.

Приручник за предузетничку обуку за почетнике у бизнису

Приручник је намијењен савјетодавцима и стручним сарадницима за активне мјере запошљавања Завода за запошљавање Републике Српске који спроводе предузетничку обуку за незапослена лица која намјеравају аплицирати на активну мјеру тржишта рада (АМТР) самозапошљавање или желе да покрену свој предузетнички подухват и желе да се више информишу о томе.