Projekat finansira
Evropska Unija

Vijesti

EU projekat podržao razvoj smjernica za kreiranje obrazovnih politika

Neusklađenost obrazovnog sistema s potrebama na tržištu rada u BiH je problem na koji se već dugo upozorava. Sistem obrazovanja mora pratiti potrebe tržišta rada, i to s takvim programima obrazovanja koji će učenicima kada završe školovanje

KROZ OBUKU UPOSLENIKA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE DO UNAPRIJEĐENJA AKTIVNIH MJERA ZAPOŠLJAVANJA

U organizaciji projekta „Unapređenje istraživanja tržišta rada“, koji finansira Evropska unija, u Sarajevu je za uposlenike zavoda za zapošljavanje iz Republike Srpske, Federacije BiH, kantonalnih službi za zapošljavanje i Brčko Distrikta, 23. i 24. juna održana obuka ne temu redizajna aktivnih politika tržišta rada, trening trenera regionalnih/kantonalnih koordinatora istraživanja i obuka o saradnji sa poslodavcima.

OČEKUJE SE RAST OBIMA POSLOVANJA I POVEĆANJA PLATA U BRČKO DISTRIKTU

„Skoro 50 posto ispitanika istaklo je da očekuje rast obima poslovanja kao i finansijskih rezultata u 2021. godini, a 17 posto njih planira i povećanje plata radnicima“, jedan je od zaključaka istraživanjatržišta rada u Brčko distriktu BiH 2020/2021 koje je provedeno u januaru 2021. godine. U istraživanju koje je realizovano od strane Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, uz tehničku podršku projekta „Unapređenje istraživanja tržišta rada“ koji finansira Evropska unija, učestvovalo je 219 poslodavaca koji su u trenutku ispitivanja imali 1723 angažovana radnika.

Zbog povećanja obima poslovanja poslodavci u Republici Srpskoj planiraju dodatna zapošljavanja

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske je objavio informacije o kretanjima na tržištu rada i potrebama zapošljavanja u 2021.godini. Informacije su rezultat istraživanja koje je provedeno uz tehničku podršku projekta „Unapređenje istraživanja tržišta rada“ koji finansira Evropska unija…

Široka lepeza traženih zanimanja u Brčko Distriktu BiH

Pred maturantima i maturanticama osnovnih i srednjih škola Brčko Distrikta jedna je od najvažnijih životnih odluka – odabrati školu, odnosno zanimanje kojim će se baviti u svojoj radnoj karijeri. Kada je riječ o potrebi za zanimanjima sa visokom i višom školskom spremom, u odnosu na ostatak države zanimljiva je potražnja za farmaceutskim tehničarima, što je i u prošloj godini činilo trećinu novozaposlenih.

U Federaciji BiH najtraženiji informatičari, ekonomisti i mašinski i građevinski inženjeri

Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe za zapošljavanje pozivaju maturante i maturantice osnovnih i srednjih škola, kao i njihove roditelje da im se obrate u procesu odabira zanimanja i daljeg školovanja jer raspolažu podacima koji im u tome mogu pomoći.

Za prikaz preko cijelog ekrana, kliknite na sliku

Istraživanja i analize

Cilj ovog projekta je doprinijeti provedbi prioriteta zapošljavanja pomažući prvenstveno povećanju analitičkih kapaciteta i efikasnosti javnih službi za zapošljavanje. Unutar podstranice „Istraživanje i analize“ čitalac može pronaći istraživačke radove na temu tržišta rada, različite tematske izvještaje, tehničke izvještaje o određenim pitanjima i strateške okvirne dokumente. Preuzimanje i upotreba svih dokumenata je besplatna i ohrabruje se, ali ako se citiraju moraju se navesti odgovarajuće reference vezane za projekat (Projekat tehničke podrške “Unapređenje istraživanja tržišta rada” finansiran od Evropske unije).