Projekat finansira
Evropska Unija
Search
Close this search box.

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA RADA U FEDERACIJI BiH 2020/2021 – TEMETSKI IZVJEŠTAJ (EKONOMSKE POLITIKE)

Ovaj izvještaj izrađen je za potrebe Federalnog zavoda za zapošljavanje uz tehničku podršku projekta „Unapređenje istraživanja tržišta rada“, koji finansira Evropska unija i provodi konzorcij NIRAS IC Sp z oo, GOPA Worldwide Consultants, GOPA mbH Njemačka i Zavod za zapošljavanje Republike Francuske.

Podijelite vijest

SMJERNICE ZA KREIRANJE EKONOMSKIH POLITIKA

U skladu s članom 8. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih
osoba („Službene novine Federacije BiH“, br. 41/01, 22/05 i 9/08), istraživanje tržišta rada u
Federaciji BiH provodi se kao zajednička aktivnost Federalnog zavoda za zapošljavanje i
kantonalnih službi za zapošljavanje u cilju dobijanja kvantitativnih i kvalitativnih podataka neophodnih
za pružanje adekvatnih informacija o kretanjima na tržištu rada. Cilj istraživanja je da se direktno
od poslodavaca prikupe informacije o poslovanju i promjenama u zaposlenosti tokom 2020.
godine, iskazanim procjenama poslovanja, potrebama za zapošljavanjem novih ili otpuštanjem
postojećih radnika u 2021. godini, kao i njihovoj strukturi po zanimanjima, kvalifikacijama,
stručnoj spremi i vještinama. Također, cilj je da se prikupe i drugi relevantni podaci potrebni
za sagledavanje kretanja na tržištu rada: način traženja novih radnika i rješavanja viška radnika,
reakcija poslodavaca u smislu poslovanja u vrijeme pandemije COVID-19, mogućnosti organizovanja
stručne obuke za nezaposlene osobe i učeničke odnosno studentske prakse u okviru
poslovnih subjekata, kao i ocjena kvaliteta usluga javnih službi za zapošljavanje u Federaciji BiH
iz perspektive poslodavaca.

Preuzmite istraživanje