Projekat finansira
Evropska Unija
Search
Close this search box.

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA RADA U BRČKO DISTRIKTU 2020/2021

Ovaj izvještaj je za potrebe Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH izrađen uz tehničku podršku projekta „Unapređenje istraživanja tržišta rada“, koji finansira Evropska unija i provodi konzorcij NIRAS IC Sp. z o.o., GOPA Worldwide Consultants, GOPA mbH Njemačka i Zavod za zapošljavanje Republike Francuske.

Podijelite vijest

Zakonski osnov provođenja istraživanja Istraživanje tržišta rada obavlja se u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti: „Zavod, samostalno ili u saradnji s drugim ovlaštenim organima i organizacijama, istražuje tržište radne snage i na osnovi toga usmjerava svoje aktivnosti, publicira informacije o stanju i pojavama od značaja za ostvarivanje politike zapošljavanja i na druge načine obavještava javnost o svojim aktivnostima“ (član 21). Pored toga, član 22 navodi da „u cilju dobijanja odgovarajućih statističkih podataka od interesa za Distrikt u oblasti zapošljavanja, Zavod može, na zahtjev ovlaštenog odjela ili po svojoj inicijativi, vršiti periodična anketiranja na tržištu rada, i u tom cilju sarađivati sa Zavodom za statistiku, sindikatima, udruženjima poslodavaca, udruženjima građana i drugim organima i organizacijama zainteresiranim za poslove zapošljavanja.“