Projekat finansira
Evropska Unija
Search
Close this search box.

ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 2020/2021. – ПОСЉЕДИЦЕ КОВИД-19 ПАНДЕМИЈЕ

Циљ овог прилагођеног извјештаја је понудити корисне информације као подршку за дизајн политика тржишта рада у контексту разумијевања посљедица “КОВИД-19” пандемије и мјера које послодавци сматрају да су неопходне да би се задржао број радника прије почетка пандемије.

Podijelite vijest

Посљедице пандемије “КОВИД-19” на финансијски резултат пословања
компанија у 2020. години у односу на 2019. годину 81,6% послодаваца
оцијенило је као негативне. И остала подручја анализирана овим
упитником оцијењена су са доминантно негативним утицајем: обим
производње и пружање услуга (79,6%), присутност на постојећим
тржиштима и сарадња са постојећим клијентима (76,9%), планови
за ширење на нова тржишта и успостављање сарадње са новим
клијентима у текућој години (74,6%). Пандемија се негативно одразила
и на одржавање обима практичне наставе за ученике и студенте
(дужина трајања и броја практиканата), с тим да 62,4% послодаваца није
одговорило на ово питање због тога што највећи проценат послодаваца
нема могућност одржавања практичне наставе.

Преузмите истраживање