Projekat finansira
Evropska Unija
Search
Close this search box.

ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА РАДА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 2021/2022. – ТЕМАТСКИ ИЗВЈЕШТАЈ – ТРЖИШТЕ РАДА И ОБРАЗОВАНЈЕ

У идеалним условима на тржишту рада послодавац је упознат са свим информацијама о кретањима на тржишту рада и има дефинисане критеријуме за избор радника, међутим то у пракси није тако.

Podijelite vijest

С намјером разумјевања кретања на тржишту рада Завод за запошљавање Републике Српске је израдио главни извјештај Истраживање тржишта рада у Републици Српској 2021/2022, након чега су припремљени и тематски извјештаји на основу добијених података анкетирањем послодаваца. Циљ овог тематског извјештаја је понудити корисне информације као подршку за дизајн политика тржишта рада у контексту разумијевања улоге и значаја образовања за потребе развоја тржишта рада. Тематски извјештај анализира стање на евиденцији Завода за запошљавање, потребе послодаваца, али и њихову спремност да учествују у процесу развоја радне снаге и смислу стицања недостајућих знања и вјештина, потребних на тржишту рада. Због своје структуре, те података и закључака, овај извјештај је јединствен и посебно значајан за будуће активности Завода, образовних установа и послодаваца у Републици Српској.

ПРЕУЗМИ