Projekat finansira
Evropska Unija

ЕВАЛУАЦИЈA МЈЕРЕ ЗАПОШЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА У 2019. ГОДИНИ ДИО 2: АНКЕТИРАЊЕ ПОСЛОДАВАЦА

Завод за запошљавање Републике Српске и пројекат Европске уније „Унапређење истраживања тржишта рада“ континуирано и синергијски раде на анализама ефикасности активних мјера запошљавања у Републици Српској (РС).

Podijelite vijest

Мјера која је елаборирана овом евалуацијом је Програм подршкезапошљавању младих с високим образовањем у статусу приправника у 2019. години проведен од стране Завода за запошљавање Републике Српске (ЗЗЗРС). Истраживање је проведено током 2021. године методом анкетирања лица – корисника наведене мјере, као и послодаваца који су учествовали у њој.

ПРЕУЗМИ