Projekat finansira
Evropska Unija

6. Decembra 2021.

Slobodna radna mjesta u Bosansko-podrinjskom kantonu 2020. godina

U Izvještaju o Bosni i Hercegovini za 2019. godinu1 navodi se da BiH nema centralnu bazu podataka kao preduslov za priključivanje EURES – Evropskoj mreži za saradnju službi za zapošljavanje. Navodi se da je neophodno da se sa informacijama koje se objavljuju putem javnih službi za zapošljavanje konsoliduju podaci, odnosno kreira jedna tačka na kojoj …

Slobodna radna mjesta u Bosansko-podrinjskom kantonu 2020. godina Read More »