Projekat finansira
Evropska Unija
Search
Close this search box.

Amar

Uz podršku EU do bolje integracije nezaposlenih osoba na tržištu rada i efikasnije borbe protiv nezaposlenosti u BiH

(Sarajevo, 19.12.2022.) Projekat Evropske unije “Unapređenje istraživanja tržišta rada” je u protekle dvije godine pružio podršku javnim službama za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini u unapređenju metodologije istraživanja tržišta rada, unapređenju aktivnih mjera zapošljavanja, poboljšanju saradnje sa poslodavcima i razvoju strategija zapošljavanja. Napravljeni su značajni prvi koraci u procesu strateškog planiranja i izrade okvira za

Uz podršku EU do bolje integracije nezaposlenih osoba na tržištu rada i efikasnije borbe protiv nezaposlenosti u BiH Read More »

Prirucnik za provodjenje obuke u okviru akademije istrazivanja trzista rada

Plan osposobljavanja koji je proveden u okviru
projekta “Unapređenje istraživanja tržišta
rada” se temelji na Okviru kompetencija za
ključne poslovne procese u javnoj službi za
zapošljavanje i rezultatima Analize potreba za
osposobljavanjem koje su provedene u JSZ, uz
tehničku podršku kompanije GOPA (februar
2018./2019.).

Prirucnik za provodjenje obuke u okviru akademije istrazivanja trzista rada Read More »

PRIRUČNIK ZA PROVOĐENJE “AKADEMIJE ZA UNAPREĐENJE ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA RADA”

Projektni tim je izradio Priručnik za realizaciju „Akademije za unapređenje istraživanja tržišta rada“ kako bi planovi, programi obuka i materijali poslužili za dalje kontinuirano usavršavanje uposlenika zavoda za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini. PRIRUČNIK MOŽETE POGLEDATI NA OVOM LINKU

PRIRUČNIK ZA PROVOĐENJE “AKADEMIJE ZA UNAPREĐENJE ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA RADA” Read More »

NAJAVA DOGAĐAJA: MODUL 10: UVODNA OBUKA ZA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA RADA I CERTIFICIRANJE INTERNIH TRENERA

ŠTA? MODUL 10: UVODNA OBUKA ZA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA RADA I CERTIFICIRANJE INTERNIH TRENERA         ZAŠTO? Modul ima dva osnovna cilja:· Priprema radnika zavoda koji se počinju baviti poslovima analiza i istraživanja tržišta rada i evaluacije APTR-a, a nisu imali prethodno iskustvo·  Certifikacija internih trenera koji će u budućnosti moći samostalno provoditi uvodnu obuku

NAJAVA DOGAĐAJA: MODUL 10: UVODNA OBUKA ZA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA RADA I CERTIFICIRANJE INTERNIH TRENERA Read More »